Zebrania dla rodziców

w roku szkolnym 2016-2017

 

292.09.2016
czwartek
1800 spotkania z wychowawcami  wszystkich klas (oraz w klasie III  gimnazjumIII  liceum – zapoznanie rodziców z procedurami  egzaminacyjnymi)
09.11.2016
środa
1800 wywiadówki w klasach od IV SP do III LO
14.12.2016
środa
1800 powiadomienie o zagrożeniach i przewidywanych ocenach semestralnych (klasy IV SP – III LO)
01.02.2017
środa
1800 wywiadówka – podsumowanie I semestru (wszystkie klasy)
15.03.2017
środa
1800 wywiadówki w klasach od IV SP do III LO oraz powiadomienie o zagrożeniach i przewidywanych ocenach końcowych klasy III liceum;
17.05.2017
środa
1800 wywiadówki, powiadomienie o zagrożeniach i przewidywanych ocenach końcowych (klasy IV SP – II LO)