Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, LICEUM

Lp. Miesiąc Wydarzenie Dzień wolny od zajęć edukacyjnych Uwagi
1        
2        
3        
4        
5