Ogłoszenia dla nauczycieli

Zdjęcia

Uprzejmie proszę wszystkich nauczycieli STSG o wysłanie na adres pracownia.stsg@gmail.com swoich aktualnych zdjęć, do szkolnego tabla nauczycieli na stronie szkoły.

Rada Pedagogiczna